Logo
YETENEKLİ
giriş | kayıt
YETENEK AVCISI
giriş | kayıt
Seyirci
giriş | kayıt

Üyelik Şartları Sözleşmesi
YETENEKBENDE.COM TANIMI
 
a. YETENEKBENDE.COM, yeteneklerini sergilemek isteyen kişilerle, bu yetenekli kişilere ulaşmak isteyenleri talepleri doğrultusunda profil oluşturmasına izin vermek suretiyle aynı platformda bir araya getirmeye çalışan sosyal internet ağı ortamıdır.

b. YETENEKBENDE.COM, üyelerinin talebi doğrultusunda profil oluşturmasına izin vermesi dışında herhangi bir yükümlülüğü veya taahhüdü bulunmamakta olup, üye bu durumu bilmekte ve kabul etmektedir.
 
c. Kendi yeteneğini sergileyen kişi/gruplar, yeteneklerini internet ortamında YETENEKBENDE.com üzerinden, bu şartnameye uygun olmak kayıt ve şartı ile umuma arz edebileceklerdir.

d. Üyeler ve ziyaretçiler, site üzerinde yapacağı tüm mesaj, ileti, fotoğraf, resim, video vb. tüm yayınlarının mevzuata ve ahlak ve adaba uygun olduğunu taahhüt etmekte ve aksi hallerde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu bilmektedir. Bu durumda YETENEKBENDE.COM üyelik talebini reddetme veya mevcut üyeliği derhal sonlandırma hakkına sahiptir.

e. YETENEKBENDE.COM,  üyelerin profillerini veya kendi sayfalarında yayınlayacakları işitsel, yazılı ve görsel materyalleri, herhangi bir sebep göstermeksizin ve işbu şartnameye uygun olup olmamasına bakılmaksızın, yayından kaldırma veya yayınını engelleme hakkına sahiptir.

f. İnternet sitesi ziyaretçileri, üye olmak koşulu aranmaksızın, üyelerin yayınladıkları profil sayfalarını, işitsel, yazılı ve görsel materyalleri Üye'nin izni doğrultusunda ve tüm hukuki sorumluluk Üye’ye ait olmak kaydıyla ulaşabileceklerdir.
 
İSİM, MARKA VE FİKRİ MÜLKİYET (COPYRİGHT) HAKKI
 
a) “YETENEKBENDE.com” ismi, tescilli bir marka ve sosyal internet ağı olup, tüm hak ve kullanımı saklıdır. Üyelerin alan adı, sosyal ağı düzenleme, değiştirme, reklam veya tanıtımını yapma veya bu yönde talep veya taahhütte bulunma vb. herhangi bir hakları bulunmamaktadır.
 
b) Üyeler, sayfalarına ekleyecekleri işitsel, yazılı ve görsel materyallerin kendi fikri ürünleri ve tüm haklarının kendisine ait olduğunu, Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, bir başka hak sahibine ait herhangi bir fikri mülkiyet konusu esere mevzuata aykırı herhangi bir fiilde bulunmayacaklarını taahhüt ederler. Üyelerin, sayfalarına ekledikleri işitsel, yazılı ve görsel materyaller ile ilgili olarak üçüncü kişilerce yapılacak bilcümle müracaatlar ile hukuki ve cezai sorumluluk üyelere aittir.
 
c) YETENEKBENDE, telif haklarına ve fikri mülkiyete saygı prensibini kabul etmiştir. Hiçbir üyesi, anılan prensibe aykırı davranamaz. Üyelerin sayfalarında yayınlanacak olan işitsel, yazılı ve görsel materyaller, üyelerin fikri emekleri sonucu ortaya çıkmış eserler olmalıdır.
 
d) Üye, kendi fikri ürünü olan video/müzik/metin/resim eserlerini YETENEKBENDE.com dan alacağı kişisel sayfasına yüklemekle, bu müzik eserlerini umuma/kamuya arz etmiş olur ve YETENEKBENDE.com ziyaretçilerinin, bu eserleri görüntülemelerine izin vermiş sayılır.

e) Üye sayfasında yayınlanan ve üyeye özgü eserin, ziyaretçiler görüntülendikten sonra, ziyaretçilerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı davranmaları halinde doğacak sorunlar ve uyuşmazlıklarda YETENEKBENDE.com taraf veya sorumlu olmayacaktır. Üye, ziyaretçinin eser ile ilgili işleyebileceği hak ihlalini engellemesi için YETENEKBENDE.com’a müracaat edemeyeceği gibi, sonuçların ortadan kaldırılmasını da talep edemez.

f) Üye kendi fikri ürünü olan video/müzik/metin/resim eserlerini YETENEKBENDE.com dan alacağı kişisel sayfasına yüklemekle, YETENEKBENDE.com’un işbu eseri reklam amaçlı kullanabilmesine, herhangi bir şekilde tanıtımını veya duyurusunu yapabilmesine izin vermiş sayılır.

g) Üye, profil içeriğinde yer alan bilgiler ile tüm yayın ve eserlerin diğer üyelerle veya ziyaretçilerle  paylaşılmasını kabul etmiş olup, 3. kişi veya kurumlar tarafından bu bilgi, yayın veya eserin başka bir ortamda paylaşılması veya sair herhangi bir fiilden YETENEKBENDE.com sorumlu tutulamaz.
 
SINIRLAMALAR VE ÜYELİK SÜRESİ
 
a. Üyenin, kişisel sayfa hazırlayıp kendi fikri ürünü olan eserlerini bu sayfada umuma arz etmesi, YETENEKBENDE.com’a sayfayı sınırsız ve süresiz yayında tutma yükümü getirmez.
 
b. Üye T.C. Kimlik numarası ve tebligat adresi başta olmak üzere, tüm kişisel bilgilerini doğru vermekle yükümlü olup, üyenin, kişisel bilgilerinde hata, eksik olması halinde YETENEKBENDE.com profili veya profilde bulunan sayfayı kapatabileceği gibi, sayfada yayınlanan eserler ile ilgili üçüncü kişilerin hak iddia etmeleri, sayfa sebebiyle yasal işlem yapılması, sayfada yasaya, ahlaka, üçüncü kişilerin haklarına aykırı unsurların yer alması halinde sayfa YETENEKBENDE.com tarafından yayına kapatılacak, üyelik sona erdirilecektir. Bu durumlarda hukuki sorumluluk üyeye ait olmaya devam edecek olup, YETENEKBENDE.com’un uğradığı tüm zararlar üye tarafından ayrıca tazmin edilecektir.
 
c. YETENEKBENDE, kendi sitesi üzerinden yapılan ve kamuya veya siteye veya 3. kişi veya kurumlara zarar verebileceğine inandığı her türlü haberleşmeyi, üye sayfası yayınını ve bilgi aktarımını durdurmak hakkını saklı tutar. Bu hakkın kullanılması veya kullanılmaması üyenin hukuki sorumluluğunu kaldırmaz ve YETENEKBENDE’ye sorumluluk yüklenmesine neden sayılamaz.
 
d. YETENEKBENDE internet sitesinin yayınına herhangi bir şekilde son verilmesi ya da siber saldırı, sabotaj, deprem, yangın vb. mücbir sebeplerle yayınına devam edememesi veya etmemesi halinde, üyelere ait sayfaların da yayını otomatik olarak sona erer. Bu durumda, Üyeler sayfalarının yayınına devam edilmesi veya zarar, tazminat, masraf vb. taleplerde bulunamaz.

ÜYENİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE KATILIM ŞARTLARI 

1.1. YETENEKLİ Üye, işbu sözleşme konusu Servisten yararlanabilmek için YETENEKBENDE, Sitesinde yeralan "YETENEKLİ Üye Kayıt Formu"nu doldurmak suretiyle kendi adına ücretsiz hesap açabilir. YETENEKLİ Üye,Üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi ve daha sonraki girişlerde YETENEKLİ Üye'nin tanınması için YETENEKBENDE'e, yukarıda belirtilen kişisel bilgi ve tebligat adresine ilaveten elektronik posta adresini de bildirilmek zorundadır. Geçerli olmayan veya başkasına ait bir elektronik posta adresi kullanılarak Üye kaydı yapılması halinde YETENEKBENDE, Üye'nin hesabını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın iptal etme yetkisine sahiptir. YETENEKLİ Üye, YETENEKBENDE Sitelerinde profil oluşturabilmek, işitsel, yazılı ve görsel materyaller, yorum ekleyebilmek, yazı gönderebilmek, diğer Üyelerle mesajlaşabilmek için 3. kişilerin ulaşımının mümkün olmadığı kendine özgü bir şifre belirlemelidir. Bu şifrenin 3. kişilerce bilinmesi, tahmin edilmesi, söylenmesi vb. şekillerle ulaşılması sonucu yapılan kullanımdan üye sorumlu olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.
1.2. YETENEK AVCISI Üye, işbu sözleşme konusu Servisten yararlanabilmek için YETENEKBENDE, Sitesinde yeralan "YETENEK AVCISI Üye Kayıt Formu"nu doldurmak ve ön bilgilendirme formunu onaylamak suretiyle kendi adına hesap açabilir. 

1.3 YETENEKBENDE, üyenin işbu sözleşme ve şartlara uygun olmasına rağmen, üyelik talebini reddetme ve profil açılmasına müsaade etmeme hakkına sahip olup, bu nedenle zarar, masraf, tazminat vb. hak veya talepte bulunamaz.

1.4. Üye, YETENEKBENDE'in yazılı onayı olmadan kendisi için birden fazla Üye hesabı açamaz. Bu maddeye aykırı hareket, Üye'ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Üye, işbu sözleşme konusu hizmetten faydalanmak amacıyla YETENEKBENDE tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifresinin başka kişiler tarafında kötü niyet ile kullanılmasından da doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir.

1.5. Üye, Kayıt işlemleri tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra  işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek YETENEKBENDE Sitesini kullanmaya başlayabilir. 

1.6. Üye, Servisten yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve sair yasal düzenlemeler ile sonradan yayımlanan tüm mevzuat, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile YETENEKBENDE'nin Servise ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Aksi halde profil ve üyeliği YETENEKBENDE tarafından derhal sonlandırılabilir. Ayrıca her halükarda, ahlaka, adaba, mevzuata, bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye'ye aittir. 

1.7. Üye, YETENEKBENDE Sitelerinde yüklediği işitsel, yazılı ve görsel materyallerde, gönderdiği mesajlarda pornografi ya da müstehcenlik, ırkçılık, kişi ya da grupları tahrik edici, itibar zedeleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan ibareler kullanamaz. Yazılarına eklediği görüntü ve benzeri materyalleri ilgili kişi ya da kuruluşun izni olmadan kullanamaz. Aksi takdirde bu ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk Üye'ye aittir ve Üye, YETENEKBENDE'nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür. 

1.8. Üye, tüm ihtilaflar ve ödemeler konusunda YETENEKBENDE kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu hükmün yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

1.9. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya YETENEKBENDE Sitelerinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, YETENEKBENDE tarafından geçici veya sürekli olarak Üye'nin YETENEKBENDE Sitelerinden yararlanması engellenebilir ve/veya YETENEKBENDE Sitelerinden men edilebilir.

1.10. Üye, YETENEKBENDE Sitelerini kullanarak hiçbir surette reklam yapamaz, reklam ve tanıtıma mahal verecek ifadeler kullanamaz. 

1.11. Üye, internette ulaştığı bilgi, düşünce, yazılımların yanlış, eksik ya da yasalara aykırı olmasından, bilgisayar virüslerinin ve verilen bağlantıların verebileceği olası zararlardan YETENEKBENDE'i hiçbir suretle sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

1.12. Üye, YETENEKBENDE Siteleri üzerinden mesajlaştığı veya site vasıtasıyla tanıştığı kişilerin belirttiği halka açık (isim, yaş, yaşadığı şehir vb.) gibi bilgilerin doğruluğunun garanti olmadığını kabul eder. İki Üye arasındaki iletişim sonucu oluşacak sorunlardan YETENEKBENDE sorumlu tutulamaz. 

1.13. Üye, başka bir Üye'nin Üyelik hesabına, şahsi özel bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir, hiçbir suretle YETENEKBENDE sorumlu tutulamaz. 

1.14. Üye, diğer Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin internet ve/veyaYETENEKBENDE Sitelerini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde Üye'liği sonlandırılır ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder. 

1.15. YETENEKBENDE Sitelerine gönderilen bütün bilgilerin ve verilerin yedeğinin alınması önerilmektedir. Yazıların, yorumların veya kişisel mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden YETENEKBENDE sorumlu tutulamaz.
 
1.16. Üye, YETENEKBENDE Sitelerinden yazılı izin alınmaksızın herhangi bir şey kopyalamayacağını, yazdırmayacağını, iletmeyeceğini veya benzeri şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Buna rağmen elde edilmiş  tüm materyallerle ilgili hukuki ve cezai sorumluluk üyeye aittir.

1.17. Hesap silme (Üyelik iptal) işlemi, Üye, Üyelik iptali işlemine ulaşabilmek için iptali istenen Üyelik hesabına ait kullanıcı adı ve şifresini YETENEKBENDE'e bildirerek sisteme giriş yapmak zorundadır. İptal talebi, YETENEKBENDE'e ulaştıktan sonra Üyelik iptal işlemleri yapılacaktır. Üyelik iptalinden sonra, Üye'nin sayfası YETENEKBENDE tarafından kapatılacak, Üye'nin şifresi ile siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyenin işbu sözleşme ile dahil olduğu üyelik süreleri asgari nitelikte olup, tabi olduğu süreden önce yapılan iptal veya silme işlemleri sonucu Üye kendisine ücret iadesi yapılmayacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Üyelik iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını da ayrıca kabul eder. 

1.18. YETENEKBENDE tarafından veya kendi isteği veya yasal mercilerin talebi ile sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı YETENEKBENDE silip silmemekte, kaydetmekte veya reklam vb. amaçlarla kullanmakta serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. 

1.19. Bir Üye, yazdığı yazılarının yayından kaldırılmasını talep edemez.  

1.20. YETENEKBENDE, Üye'lerin yazılarda değişiklik yapma hakkını veya isterse haber vermeksizin kaldırma hakkına sahiptir.

1.21. Üye, işbu sözleşmeyi ve öncesinde ön bilgilendirme formunu işleme devam etmeden önce dikkatle okumalı ve avukattan hukuki danışmanlık almalıdır. Üye, kişisel bilgilerinin yer aldığı formu doldurarak, sözleşme ve ön bilgilendirme formu ile tüm kullanım şartlarının işleyişini kabul etmiş olur. 

1.22. Üye, YETENEKBENDE Sitelerinde yüklediği şarkı, beste, güfte, şiir ve benzeri eserler ile yayınlayacakları işitsel, yazılı ve görsel materyallerin telif haklarını ilgilendiren yayınlama, dinletme ve karşıdan indirme müsaadeleri Üye’nin kendisine aittir. Eserlerin YETENEKBENDE sitelerinde yayınlanması ile bu eserlerin dinlenmeye veya başka kişilerce kendi bilgisayarlarına indirilmesi sonucun da doğabilecek telif hakkı mevzuatlarını, Üye, üyelik işlemini gerçekleştirip kullanım koşullarını kabul etmekle, hiçbir şekilde YETENEKBENDE’den bir ödeme talebi veya telif hakkı beklememeyi taahhüt etmiş olur. Yapımcı firma ve kuruluşlarla aralarında yaptıkları anlaşma ve yükümlülükler YETENEKBENDE’i ilgilendirmeyeceğinden üçüncü şahıs ve kişilerin, yapımcı firma ve benzeri kuruluşların da YETENEKBENDE’den benzeri bir hak talep etme yetkileri bulunmamaktadır. Tüm telif hakları mevzuları dolayısıyla bu eserlerin YETENEKBENDE de yayınlanması ve neticesinde oluşacak YETENEKBENDE’in uğrayacağı tüm zararları Üye, üyelik işlemini gerçekleştirip kullanım koşullarını kabul etmekle aynen tazmin etmeyi kabul eder.

1.23. Üye, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle YETENEKBENDE'in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, YETENEKBENDE, Üye'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir. 

1.24. Üye, mesafeli sözleşmelere dair yönetmeliğin 7. maddesinin 4-f fıkrası nedeniyle işbu sözleşmeden cayma hakkı olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

1.25. Üye, işbu üyelik ile kabul ettiği üyelik süresi ve ödeme tutarlarının asgari nitelikte olduğunu bilmekte, üyeliğinin kendi talebi veya YETENEKBENDE tarafından herhangi bir nedenle veya yasal mercilerin talepleri vb. herhangi bir şekilde sona ermesi durumunda ücret iadesi olmayacağını, bu yönde hiçbir talep ve hakkı bulunmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

2. YETENEKBENDE'NİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

2.1. YETENEKBENDE, Üye'nin sözleşme konusu Servisten, kendisinden kaynaklanmayan teknik arızalar veya mücbir sebepler dışında ve işbu sözleşme ile ön bilgilendirme formunda yer alan hükümler kapsamında, yararlanmasına müsaade edeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye'nin YETENEKBENDE Sitelerinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, Üye'ye yönelik herhangi bir nedenle suç duyurusu ya da resmi soruşturma veya benzeri resmi talepler gelmesi halinde, YETENEKBENDE ilgili Üye'nin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahip olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

2.2. Üye'nin yüklediği işitsel, yazılı ve görsel materyallerin yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda karar yetkisi YETENEKBENDE'nindir. Yayınlanan işitsel, yazılı ve görsel materyallerin yayınına devam etmesi veya sonlanması kararı YETENEKBENDE'indir. Bu durum üyenin hukuki ve cezai sorumluluğunu etkilemez.

2.3. YETENEKBENDE taahhüt ettiği Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. YETENEKBENDE'in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak Servisi sürekli veya geçici olarak durdurmak, Servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. YETENEKBENDE, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını YETENEKBENDE.com sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile Üye'ye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, YETENEKBENDE'de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve YETENEKBENDE Sitelerinin veya servislerin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. 

2.4. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyallerin YETENEKBENDE Sitelerine gönderilmiş olan Üye'nin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın YETENEKBENDE tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Bu durumda üye, kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ: 
Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede ve ön bilgilendirme formunda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. Sözleşme Üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. 
 
4. YETKİLİ MAHKEME ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 
 
5. TEBLİGAT ADRESLERİ 
Üye'nin YETENEKBENDE'ye bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. 
Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 
İşbu sözleşme nedeniyle YETENEKBENDE'nin Üye'nin kayıtlı e-mail adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-mail'in YETENEKBENDE tarafından yollanmasından en geç 1 (bir) gün sonra Üye'ye ulaştığı kabul edilecektir. 


Hakkımızda | Kullanıcı Sözleşmesi | Yardım
Tüm hakları saklıdır. © 2012 YetenekBende.com
hosting,host, webadam